Kontakty-Agenda Zákazky-Faktúry Sklad Účtovníctvo Žiadanky E-obchod
Tablet-iPAD Reštaurácia Pálenica a Liehovar Autoservis  

Autoservis

 

Komplexný softvér pre autoservisy.

- adresár

- evidencia ŠPZ

- skenovanie tech. preukazov

- fotodokumentácia

- ponukový list služieb a náhradných dielov

- zákazkové listy

- objednávky u dodávateľov, nie je potrebný internetový prehliadač

- časový výkaz prác zamestnancov a subdodávateľov vo vybranom časovom úseku

- skladové hospodárstvo

- tvorba faktúr priamo zo zákaziek

- ponukové listy, pri objednávke automatické preklopenie do zákazky

- export dát do excelu, uloženie a odoslanie faktúry, zákazkového listu, ponuky a iné v PDF formáte

- plánovanie opráv a prehliadok

- párovanie nákupných faktúr s bankou

- analýzy

- prijatá a odoslaná pošta, hromadné posielanie emailov

 

Autoservis menu

 

 

 

Základné informácie o zákazníkovy

 

Adresa

 

Lokalizácia adresy zákazníka

Priama návšteva jeho web stránky

Správa súborov - word , excel, pdf a iné pre zákazníka

 

mapa

 

 

Skenovanie tech. preukazov

 

- naskenovanie technických preukazov priamo do programu

- nahratie obrázka zo súboru

TP

 

 

Zákazky

 

Zakazky

 

 

Zákazka

 

-príjem a výdaj sklad a fakturácia priamo v zákazke

 

Zakazka

 

 

Príklad tlače zákaz.listu

 

Print

 

 

 

 

 

Príklad tlače prijímacieho protokolu

 

prijem

 

 

Príklad ponuky

 

ponuka

 

 

 

 

Objednávky

 

- priamo u vašich dodávateľov cez internet alebo tvorba klasickej objednávky

 

Objednavky

 

 

 

Sklad

 

-skladová karta

Karta

 

 

- množstvo prehľadov

 

Sklad

Sklad2

 

 

Príjem na sklad

 

- príjem priamo v sklade alebo v zákazke

- výdaj zo skladu buď v sklade alebo v zákazke

- oprava v sklade jednoduché odomknutie príjmu alebo výdaja

 

sklad

 

 

Plán práce zamestnancov, kalendár

 

agenda

 

 

Analýzy

 

Analýzy

 

 

 

Demoverzia autoservisu

 

Stiahnúť

 

10x spustenie, 75MB