Kontakty-Agenda Zákazky-Faktúry Sklad Účtovníctvo Žiadanky E-obchod
Tablet-iPAD Reštaurácia Pálenica a Liehovar Autoservis  

Agenda

 

Zorganizujte si efektívnejšie prácu a svoj osobný čas s naším bezplatným softvérom, MiSyn Agenda. S týmto programom môžete zabudnúť na papierovanie, tabuľky a iné zastaralé systémy.

Prehľad funkcií 

 • Zostaňte v spojení so všetkými druhmi kontaktov - zákazníkmi, dodávateľmi, spolupracovníkmi a potencionálnimi klientami.
 • Importujte si adresy a telefónne čísla zo zložiek Excelu, vCard, z CD alebo iných zdrojov.
 • Identické kontakty sa dajú ľahko odstrániť
 • Zviditeľnite si svoju agendu na deň, týždeň, mesiac alebo kvartál.
 • Priraďovaním úloh a  pracovného programu budete, vy a vaši kolegovia, pracovať efektívnejšie a rýchlejšie. Taktiež máte možnosť si celý pracovný harmonogram vytlačiť na papier.
 • Dovoľte, aby vám MiSyn Agenda vizuálne alebo verbálne pripomenula dôležité stretnutia a schôdzky.
 • MiSyn Agenda môže automaticky kopírovať opakujúce sa udalosti ako pravidelné schôdzky alebo transakcie na pevne stanovený dátum tak dlho, ako je to potrebné.
 • Začnite používať MiSyn Agenda bezplatne už dnes.

Kontakt

 

Práca s adresami, agendou s jej vzájomnými prepojeniami a korešpondencia.

Prehľad funkcií

 • Z každého kontaktu budete mať priamy vstup do navzájom súvisiacich dokumentov akými sú schôdzky, maily, návrhy, objednávky, faktúry, a tak nemusíte mrhať časom s papierovaním.
 • Písanie listov s využívaním vlastných šablón ako napríklad obchodné zmluvy, pozvánky, ponuky. Naviac je tu možnosť pridania vlastného podpisu alebo loga spoločnosti.
 • Posielajte dokumentov  e-mailom priamo z programu bez využívania iných emailových programov.
 • Hromadná korešpondencia s jej jednoduchým výberom adries s rôznymi kritériami.
 • Vynikajúce na hromadné posielanie emailov.
 • Takisto pomáha projektovým manažérom prispôsobiť  pracovný harmonogram, kalkulovať materiálne a ľudské prostriedky, odosielať faktúry, kontrolovať náklady a odhadovať vykonanú prácu.
 • Tlač obálok a menoviek.
 • Automaticky výstup vašich dokumentov v jazyku kontaktu. V prípade potreby si môžete pridať nový jazyk do slovníka, prípadne ho opraviť podľa vašich potrieb.

Kontakty

 

Agenda úloh, zamestnancov, skupiny podľa týždňa, mesiaca, dňa

 

 

Agenda , čo je treba ešte urobiť

todo

 

Mapa trasy ku klientovi, prípadne lokalizácia