Kontakty-Agenda Zákazky-Faktúry Sklad Účtovníctvo Žiadanky E-obchod
Tablet-iPAD Reštaurácia Pálenica a Liehovar Autoservis  

Žiadanky

 

. Modul na sprehľadnenie objednávania výrobného, pomocného, kancelárskeho materiálu a služieb, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu

 

Princíp práce

 

- pracovník firmy chce objednať materál alebo službu, vyplní cez web priehliadač žiadanku

- pri vyplňovaní formulára využíva artikle ktoré sú už nahraté v skladových kartách

- podľa potreby vloží dokumentáciu, reklamné materiály, cenníky a iné k jednotlivým položkám žiadanky

- žiadanky je možné kopírovať a následne modifikovať

- viacjazyková verzia, v prípade ak sú vo firme cudzojazyčný zamestnanci

- vystavenie a schvaľovanie môže prebiehať aj mimo firmy

- po vyplnení formulár žiadanka postupuje do schľovacieho procesu, ktorý môže mať až 4 úrovne

- po odsúhlasení žiadanku preberá logistika a vytvorí objednávku

- po dodaní tovaru sa materiál prijme na sklad

 

Vyplnenie žiadanky cez web

 

Ziadanka

 

Žiadanka v programe

 

Ziadanka2

 

Preklopenie žiadnaky do objednávky po schválení na všetkých úrovniach

 

Ziad3