Kontakty-Agenda Zákazky-Faktúry Sklad Účtovníctvo Žiadanky E-obchod
Tablet-iPAD Reštaurácia Pálenica a Liehovar Autoservis  

Pálenica

 

Komplexný softvér pre pálenice.

Systém práce:

- nastaviť začiatočné stavy na začiatku páleničiarskeho roka: a to KLM, číslovanie vyskladňovacích listov za jednotlivé kotly, ceny za služby, príp. daň z liehu

- v adresách nájsť pestovateľa ovocia podĺa mena, prípadne adresy alebo dátumu narodenia, (stačí prvé 3, 4 znaky z mena)

 

 

- z neho potom vytvoriť vyskladňovací list

- pre výpočet LA sú automaticky použité alkoholmetrické tabuľky

- v adresáry vidíme aj historiou pálenia po minulé roky za konkrétneho pestovateľa

- v kalendáry pálenia je možné plánovať pálenie pestovateľov, plán pálenia denný , týždenný aj mesačný

 

Prehľady

- žiadanka a vyskladňovací list

- záznam o výrobe v termíne od - do

- zoznam pestovateľov v termíne od - do

- prehľad o výrobe - do limitu, nad limit, celkom LA, celkom €, palivo, služba, atď

- daň z liehu

 

Kontroly:

- kontrola LA nad 43L pre vyšiu sadzbu dane a automatické prerátanie ceny pálenia.

- kontrola na adresu pálenia. Pri duplicite automatické započítavanei LA nad 43L ak LA prevyšuje túto hodnotu.

 

 

Hlavné menu

 

 

 

 

Adresát pestovateľa

 

 

 

Vyskladňovací list

 

 

 

Žiadanka o výrobu

 

Žiadanka

 

Vyskladňovací list

 

Vyskladnovaci

 

Mesačné prehľady

 

 

 

 

Riedenie alkoholu