Kontakty-Agenda Zákazky-Faktúry Sklad Účtovníctvo Žiadanky E-obchod
Tablet-iPAD Reštaurácia Pálenica Pohr.služby Autoservis  
Hotline

 

Veľmi dobre rozumieme, aké dôležité je identifikovať a eliminovať problémy skutočne pohotovo. Pracujeme na tom, ako poskytovať kvalitný hotline servis. Vzhľadom k tomu, že používame vlastný softvér v našej dennej práci s klientmi, náš podporný tím má technické, tak ako aj praktické zručnosti z bežných skúseností. Väčšina problémov je riešených v okamihu, keď sa vyskytnú a práve preto sme schopní nasadzovať optimálne ceny.
Typ zákazky Cena bez DPH

Hotline podpora pre Jednouživateľskú verziu
60,00 € za 4 h.

Hotline podpora pre Server verziu
120,00 € za 10 h

 

 

 

Naše telefónne čísla:
Tel.číslo: 069 202 8574

 

Poznámka: Prosím, buďte pripravený poskytnúť vaše meno a sériové číslo (prvých 6 číslic vášho licenčného čísla, ktoré môžete nájsť v registračnom liste alebo v programe) operátorovi na identifikáciu.

 

 

Školenie

Aby ste mohli ušetriť váš hodnotný čas a peniaze, ponúkame vám on-line tréning.
Nevyhnutné vybavenie: slúchadlá, PC, vysoko-rýchlostné pripojenie na Internet.


 

 

Servis Importu Dát

Pomôžeme vám plynulo prejsť do nášho softvéru, bez rizika straty dát. Pošlite nám Excel zložku s nasledujúcimi informáciami:
1. Totožnosť vášho podniku s menom, logom, DPH hodnotou, atď.
2. Zoznam vašich kontaktov s detailmi (zoznam adries).
3. Zoznam artiklov s popismi, cenami, a ďalšími atribútmi.

 


Vývoj softvéru na mieru

Programovanie na kl´úč v expresnej lehote, tam kde iný vyvýjajú mesiac, my to máme do týždňa